E=MC²

2002 – heden

Einsteins relativiteitstheorie op gepaste afstand volgend, zijn voor Hans Elsendoorn in zijn visie op communicatie energie en snelheid sleutelbegrippen, zonder de maatschappelijke en organisatorische relativiteit uit het oog te verliezen.

Hij voerde, en voert,  een groot aantal, zeer uiteenlopende projecten uit. Een greep uit de opdrachtgevers:

VARA, AVRO, Wereldomroep, Max , RVU en Teleac,  provincie Gelderland, Regiotaxi Gelderland, Agentschap NL (voorheen SenterNovem), ministeries LNV en BZK,  NCDO en Arbeidsplein BV. Maar ook stadsdeel Zuidoost (Amsterdam), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en commerciële opdrachtgevers als  VBO-makelaars, Nefit en Achmea.

Op het ogenblik werk ik, samen met een aantal stakeholders, aan een brede campagne om het vrachtvervoer te verduurzamen. Belangrijke andere opdrachtgevers: Provincie Noord Holland: een groot klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast verzorgde tot voor kort ik de communicatie voor Regiotaxi Gelderland. In samenwerking met Synmind heb ik een online methodiek ontwikkeld, waarmee communicatieafdelingen zichzelf tegen het licht kunnen houden. De methode kan geheel onafhankelijk en vertrouwelijk worden ingezet. Maar het is ook mogelijk, dat ik het proces online begeleid en adviezen geef of suggesties doe. De methodiek is inmiddels succesvol toegepast bij twee provinciale communicatie-afdelingen en enkele non-profitorganisaties.
Samen met een aantal wijkgenoten heb ik Podium Oost opgericht, een sociaal/cultureel centrum in Utrecht.