Provincie Utrecht

1980 – dec. 1987

Functie: communicatie met portefeuille

Perscontacten, milieucommunicatie. Begeleiding grote reorganisatie.