Ministerie van VROM

1988 – 1992

Functie: Coördinator beleidsvoorlichting milieu

Bij het ministerie van VROM stond Hans Elsendoorn onder meer aan de wieg van de campagne “Een beter milieu begint bij jezelf” en droeg eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Een beter milieu begint bij jezelf was een ‘draaggolfcampagne’ die doelgroep-, actie- en themacampagnes aan elkaar koppelden onder één gezamenlijk motto en logo De campagne werd ondersteund door ca 100 spotjes, waarin bekende Nederlanders (individueel, in groepen en collectieven) aangaven wat zij aan ‘een beter milieu’ gingen doen. De spotjes werden samen met nagenoeg alle tv-omroepen vervaardigd en uitgezonden. De campagne, die liep van 1989 tot ca 1995, startte op individueel niveau en ontwikkelde zich via het groepsniveau naar collectieven. In die periode, zo bleek uit onderzoek, werd de burger aanzienlijk milieubewuster en meer bereid zich milieuvriendelijker te gedragen.