Een schoner vervoer, we doen het samen

2016 – heden

Het goederenvervoer over de weg levert een grote bijdrage aan de uitstoot van het broeikasgas CO2. Om daar serieus wat aan te gaan doen heeft de internationale transportholding Van der Wal een aantal belangrijke actoren om de tafel gekregen. Met allemaal een specifieke rol in de transportcyclus. Dit in de overtuiging dat alleen samenwerking kan resulteren in het drastisch verminderen van die uitstoot. De campagne zal zich in eerste instantie richten op het terugdringen van het aantal kilometers dat vrachtwagens leeg rijden. Maar ook andere initiatieven die bijdragen aan de CO2-reductie kunnen op de draaggolf van de campagne meeliften.