Vereniging Dwarsverband

2018 – heden

De Vereniging Dwarsverband is het samenwerkingsverband van Utrechtse buurtcentra en speeltuinen in zelfbeheer. Dwarsverband ondersteunt de leden door uitwisseling van kennis, informatie en ervaring. Tevens verwerft Dwarsverband zelf kennis en vaardigheden die aan de leden wordt aangeboden via advies, scholing en training. De dagelijkse werkzaamheden zijn in handen van drie vaste medewerkers (in deeltijd) en enkele projectmedewerkers. Hans Elsendoorn nam in 2017 het initiatief tot de oprichting van Dwarsverband. Hij is bestuursvoorzitter.